Zenbakiak eta koloreak ingelesez

Italiarra, japoniarra edo beste edonongoa den ume batek ikasiko lituzkeen lehenengo kontzeptuak ezin ziren falta.


Download the mobile app so you can have all the content at hand at any time.

App Store Google Play