Garraiobideak italieraz

Manhattaneraino taxi bat edo trena Paddingtonen hartzea bi egoera ohiko dira New Yorkera edo Londresera joatean. Batetik bestera mugitzea atzerrian gaudela oso ohikoa da. Oinarrizko hiztegi hau laguntza ona izan daitek garraiobide bat beharrez gero.


Download the mobile app so you can have all the content at hand at any time.

App Store Google Play