Bankura joateko esaldiak kantoneraz

Banketxeko langileekin komunikatu behar izatea esperientzia gogorra izan daiteke, bertako hizkuntza ez baduzu ezagutzen. Hemen egoera horretan lagungarri izan lekizkizuken esaldiak aurki ditzakezu.


Download the mobile app so you can have all the content at hand at any time.

App Store Google Play