Hirian ibiltzeko esaldiak kantoneraz

Bertakoei autobusa edo taxia non hartu daitezkeen galdetzea edonork bizi izan duen egoera bat da. Gida honek atzerriko leku batetik bestera ibiltzin lagunduko dizu.


Download the mobile app so you can have all the content at hand at any time.

App Store Google Play