Ahoskatu

Aukeratu hizkuntza bat, hizkuntza horretan ahoskatu gabeko hitzen lista ikusteko.

 • Grabatu Tania niche Tania niche
 • Grabatu Pisim Pisim
 • Grabatu ᔅᑌᕚᓐ ᔅᑌᕚᓐ
 • Grabatu ᔅᑌᕝᐋᓐ ᔅᑌᕝᐋᓐ
 • Grabatu wîcihowin wîcihowin
 • Grabatu askí askí
 • Grabatu aski aski
 • Grabatu ankwacas ankwacas
 • Grabatu misewa misewa
 • Grabatu ochek ochek
 • Grabatu kapapamahchakwew kapapamahchakwew
 • Grabatu ᐃᑯᓯ ᐃᑯᓯ
 • Grabatu ᑕᐋᐧᐤ ᑕᐋᐧᐤ
 • Grabatu Náátsih'ch'oh Náátsih'ch'oh
 • Grabatu nokom nokom
 • Grabatu kokom kokom
 • Grabatu ᓃᒋᒧᐢ ᓃᒋᒧᐢ
 • Grabatu tatawaw tatawaw
 • Grabatu pahkwêsikan pahkwêsikan
 • Grabatu Mosakahiken Mosakahiken
 • Grabatu tawayihk tawayihk [Hockey, centre]
 • Grabatu piskwapoyow piskwapoyow [Hockey, breakaway]
 • Grabatu pihkwapoyow pihkwapoyow [Hockey, breakaway]
 • Grabatu pakamiskatowak pakamiskatowak [Hockey, bodycheck]
 • Grabatu e-isi-wepahamakehk e-isi-wepahamakehk
 • Grabatu e-isi-wepitahamawat e-isi-wepitahamawat
 • Grabatu e-soskwatahikehk e-soskwatahikehk
 • Grabatu soniskwatahikewin soniskwatahikewin [Hockey]
 • Grabatu micihciy aniskekan e-ohci-kitahaskwet micihciy aniskekan e-ohci-kitahaskwet
 • Grabatu sohki-pakamiwepahwew sohki-pakamiwepahwew
 • Grabatu e-nohtepayihocik e-nohtepayihocik
 • Grabatu ocipitewak ocipitewak [Hockey, pull the goalie]
 • Grabatu ka-kaskicesisit ka-kaskicesisit
 • Grabatu papamiwepahikanis papamiwepahikanis [Hockey, Puck]
 • Grabatu mecawakanis mecawakanis [Hockey phrase, Puck]
 • Grabatu atihkwasiniy atihkwasiniy [Hockey]
 • Grabatu misihowinihk ohci e-peyakwapoyot misihowinihk ohci e-peyakwapoyot
 • Grabatu misihowin ohci e-miyiht ta-peyakwapoyot misihowin ohci e-miyiht ta-peyakwapoyot
 • Grabatu kipahocowikamikos kipahocowikamikos [Hockey]
 • Grabatu misihowin misihowin [Hockey, penalty]
 • Grabatu misihow misihow [Hockey, penalty]
 • Grabatu kipahwaw kipahwaw [Hockey, penalty]
 • Grabatu akami-tipahikanihk akami-tipahikanihk
 • Grabatu e-osami-nikanapoyot e-osami-nikanapoyot
 • Grabatu tawisihkwahk tawisihkwahk
 • Grabatu tawi-tipahikanihk tawi-tipahikanihk
 • Grabatu misakame-wepahwew akami-tipahikan misakame-wepahwew akami-tipahikan
 • Grabatu pihtokwahew pihtokwahew