Ahoskatu

Aukeratu hizkuntza bat, hizkuntza horretan ahoskatu gabeko hitzen lista ikusteko.

 • Grabatu tatawaw tatawaw
 • Grabatu pahkwêsikan pahkwêsikan
 • Grabatu Mosakahiken Mosakahiken
 • Grabatu tawayihk tawayihk [Hockey, centre]
 • Grabatu piskwapoyow piskwapoyow [Hockey, breakaway]
 • Grabatu pihkwapoyow pihkwapoyow [Hockey, breakaway]
 • Grabatu pakamiskatowak pakamiskatowak [Hockey, bodycheck]
 • Grabatu e-isi-wepahamakehk e-isi-wepahamakehk
 • Grabatu e-isi-wepitahamawat e-isi-wepitahamawat
 • Grabatu e-soskwatahikehk e-soskwatahikehk
 • Grabatu soniskwatahikewin soniskwatahikewin [Hockey]
 • Grabatu micihciy aniskekan e-ohci-kitahaskwet micihciy aniskekan e-ohci-kitahaskwet
 • Grabatu sohki-pakamiwepahwew sohki-pakamiwepahwew
 • Grabatu e-nohtepayihocik e-nohtepayihocik
 • Grabatu ocipitewak ocipitewak [Hockey, pull the goalie]
 • Grabatu ka-kaskicesisit ka-kaskicesisit
 • Grabatu papamiwepahikanis papamiwepahikanis [Hockey, Puck]
 • Grabatu mecawakanis mecawakanis [Hockey phrase, Puck]
 • Grabatu atihkwasiniy atihkwasiniy [Hockey]
 • Grabatu misihowinihk ohci e-peyakwapoyot misihowinihk ohci e-peyakwapoyot
 • Grabatu misihowin ohci e-miyiht ta-peyakwapoyot misihowin ohci e-miyiht ta-peyakwapoyot
 • Grabatu kipahocowikamikos kipahocowikamikos [Hockey]
 • Grabatu misihowin misihowin [Hockey, penalty]
 • Grabatu misihow misihow [Hockey, penalty]
 • Grabatu kipahwaw kipahwaw [Hockey, penalty]
 • Grabatu akami-tipahikanihk akami-tipahikanihk
 • Grabatu e-osami-nikanapoyot e-osami-nikanapoyot
 • Grabatu tawisihkwahk tawisihkwahk
 • Grabatu tawi-tipahikanihk tawi-tipahikanihk
 • Grabatu misakame-wepahwew akami-tipahikan misakame-wepahwew akami-tipahikan
 • Grabatu pihtokwahew pihtokwahew
 • Grabatu osihew osihew
 • Grabatu kociw kociw
 • Grabatu nistwaw pihtokwewepahwew nistwaw pihtokwewepahwew
 • Grabatu nistwaw pihtokwahew nistwaw pihtokwahew
 • Grabatu nisto c-pihtokwahat nisto c-pihtokwahat
 • Grabatu onikanohtew onikanohtew
 • Grabatu onikanapoyow onikanapoyow
 • Grabatu e-maskamat e-maskamat
 • Grabatu kakwe-maskacihew kakwe-maskacihew
 • Grabatu napakiwanis napakiwanis [Hockey phrase, Puck]
 • Grabatu okanawikapawiwak okanawikapawiwak
 • Grabatu otaskanahk ka-metawecik otaskanahk ka-metawecik
 • Grabatu otahk ka-metawecik otahk ka-metawecik
 • Grabatu naway ka-metawecik naway ka-metawecik
 • Grabatu otawi-metawew otawi-metawew
 • Grabatu tawayihk ka-metawet tawayihk ka-metawet
 • Grabatu peyakwapoyow peyakwapoyow [Hockey phrase]