Ahoskatu

Aukeratu hizkuntza bat, hizkuntza horretan ahoskatu gabeko hitzen lista ikusteko.

 • Grabatu хъуэпскӏын хъуэпскӏын
 • Grabatu зэрыхь зэрыхь
 • Grabatu хуэшэчын хуэшэчын
 • Grabatu пкърыхуэн пкърыхуэн
 • Grabatu пкърыупщӏыхьын щӏадзащ пкърыупщӏыхьын щӏадзащ
 • Grabatu пкърыупщӏыхьын пкърыупщӏыхьын
 • Grabatu пкъырыпкъынэ пкъырыпкъынэ
 • Grabatu "сэ" жызыӏэ "сэ" жызыӏэ
 • Grabatu гуэдзыпкъэ гуэдзыпкъэ
 • Grabatu дапхъэ зэтет дапхъэ зэтет
 • Grabatu сыадыгэщ сыадыгэщ
 • Grabatu сыкъуаншэщ сыкъуаншэщ
 • Grabatu Нарткъалэ сыдэсщ Нарткъалэ сыдэсщ
 • Grabatu бэнакӀуэм сахэтщ бэнакӀуэм сахэтщ
 • Grabatu кином сокӏуэ кином сокӏуэ
 • Grabatu апхуэдэу укъысхущытыну къэзлэжькъым апхуэдэу укъысхущытыну къэзлэжькъым
 • Grabatu апхуэдэу укъысхущытыну къэзлэжьакъым апхуэдэу укъысхущытыну къэзлэжьакъым
 • Grabatu зыри зэзгъэцӏыхукъым зыри зэзгъэцӏыхукъым
 • Grabatu ӏейуэ сыпхуозэш ӏейуэ сыпхуозэш
 • Grabatu пхузогъэгъу пхузогъэгъу
 • Grabatu сынопсалъэкъым сынопсалъэкъым
 • Grabatu сымис сымис
 • Grabatu зызотхьэщӏ зызотхьэщӏ
 • Grabatu адыгэбзэ зызогъащӏэ адыгэбзэ зызогъащӏэ
 • Grabatu ябгъэ ябгъэ
 • Grabatu ябжыр ябжыр
 • Grabatu ябж ябж
 • Grabatu ягуар ягъавэ ягуар ягъавэ
 • Grabatu ямыдэ ямыдэ
 • Grabatu ямыдэу щытын ямыдэу щытын
 • Grabatu сыт псом япэр? сыт псом япэр?
 • Grabatu еужьэрэкӏ еужьэрэкӏ
 • Grabatu щэ ныкъуэ щэ ныкъуэ
 • Grabatu Яша Яша [имя, dict_uk]
 • Grabatu яшэ яшэ
 • Grabatu зыкӏуэцӏашыхь зыкӏуэцӏашыхь
 • Grabatu зыкӏуэцӏалъхьэ зыкӏуэцӏалъхьэ
 • Grabatu хьэпшыпылъэ хьэпшыпылъэ
 • Grabatu ящӏ ящӏ
 • Grabatu ӏэ лалэ ӏэ лалэ
 • Grabatu телъэтыпӏэ телъэтыпӏэ
 • Grabatu телъэтын телъэтын
 • Grabatu жэщым яшхын жэщым яшхын
 • Grabatu ахэр игъэшхэн хуейт ахэр игъэшхэн хуейт
 • Grabatu ахэм шыр къыраш ахэм шыр къыраш
 • Grabatu псыӏэрышэ псыӏэрышэ
 • Grabatu ар дауэ? ар дауэ?
 • Grabatu тэмакъыдзэ тэмакъыдзэ
 • Grabatu бдзэху бдзэху
 • Grabatu пэублэ пэублэ