Kategoria:

nyelv

Harpidetu nyelven ahosketetara

 • papeln ahoskera
  papel [pt]
 • temn ahoskera
  tem [pt]
 • kotn ahoskera
  kot [pl]
 • marin ahoskera
  mari [fr]
 • Brunein ahoskera
  Brunei [en]
 • kawan ahoskera
  kawa [pl]
 • vain ahoskera
  vai [pt]
 • Mosesn ahoskera
  Moses [en]
 • Telugun ahoskera
  Telugu [te]
 • trion ahoskera
  trio [en]
 • ingern ahoskera
  inger [sv]
 • TVAn ahoskera
  TVA [fr]
 • mohon ahoskera
  moho [es]
 • fangn ahoskera
  fang [ca]
 • vun ahoskera
  vu [fr]
 • gan ahoskera
  ga [nl]
 • Thain ahoskera
  Thai [en]
 • chamn ahoskera
  cham [de]
 • onan ahoskera
  ona [tr]
 • gallegon ahoskera
  gallego [es]
 • hmongn ahoskera
  hmong [hmn]
 • Tongan ahoskera
  Tonga [es]
 • merin ahoskera
  meri [fi]
 • lin ahoskera
  li [it]
 • Baulen ahoskera
  Baule [it]
 • Ruandan ahoskera
  Ruanda [es]
 • bobon ahoskera
  bobo [fr]
 • aben ahoskera
  abe [da]
 • Zulun ahoskera
  Zulu [en]
 • laun ahoskera
  lau [eu]
 • kunan ahoskera
  kuna [pl]
 • cornishn ahoskera
  cornish [en]
 • Kongon ahoskera
  Kongo [cs]
 • Arabn ahoskera
  Arab [en]
 • Chinookn ahoskera
  Chinook [en]
 • pularn ahoskera
  pular [pt]
 • Rain ahoskera
  Rai [fr]
 • edon ahoskera
  edo [hu]
 • lolon ahoskera
  lolo [tl]
 • bejan ahoskera
  beja [pt]
 • Kurdn ahoskera
  Kurd [en]
 • ladinon ahoskera
  ladino [es]
 • Adigen ahoskera
  Adige [it]
 • Manden ahoskera
  Mande [en]
 • markan ahoskera
  marka [tr]
 • lengyeln ahoskera
  lengyel [hu]
 • gogon ahoskera
  gogo [fr]
 • afarn ahoskera
  afar [en]
 • koin ahoskera
  koi [fi]
 • vendan ahoskera
  venda [pt]
 • Twin ahoskera
  Twi [tw]
 • gallan ahoskera
  galla [es]
 • toman ahoskera
  toma [it]
 • konon ahoskera
  kono [ja]
 • spanyoln ahoskera
  spanyol [hu]
 • ge'ezn ahoskera
  ge'ez [am]
 • pajan ahoskera
  paja [es]
 • hajan ahoskera
  haja [pt]
 • chann ahoskera
  chan [pl]
 • Nez Percen ahoskera
  Nez Perce [en]
 • vendn ahoskera
  vend [en]
 • merjan ahoskera
  merja [fi]
 • kungn ahoskera
  kung [sv]
 • papun ahoskera
  papu [fi]
 • avarn ahoskera
  avar [ca]
 • garon ahoskera
  garo [pt]
 • nagan ahoskera
  naga [tl]
 • kuin ahoskera
  kui [et]
 • Chamorron ahoskera
  Chamorro [cs]
 • Oneidan ahoskera
  Oneida [en]
 • fuln ahoskera
  ful [sv]
 • Huronn ahoskera
  Huron [hu]
 • Arapahon ahoskera
  Arapaho [hu]
 • agnin ahoskera
  agni [sa]
 • Bambaran ahoskera
  Bambara [en]
 • Rifn ahoskera
  Rif [fr]
 • micmacn ahoskera
  micmac [en]
 • fonn ahoskera
  fon [yi]
 • hakkan ahoskera
  hakka [hak]
 • ivritn ahoskera
  ivrit [he]
 • cigányn ahoskera
  cigány [hu]
 • angoln ahoskera
  angol [hu]
 • wan ahoskera
  wa [sco]
 • csigan ahoskera
  csiga [hu]
 • Limban ahoskera
  Limba [ro]
 • lenkan ahoskera
  lenka [cs]
 • gurungn ahoskera
  gurung [ne]
 • komann ahoskera
  koman [ht]
 • rókan ahoskera
  róka [hu]
 • lombardn ahoskera
  lombard [pl]
 • tedan ahoskera
  teda [lmo]
 • makuan ahoskera
  makua [haw]
 • lettn ahoskera
  lett [sv]
 • tamazightn ahoskera
  tamazight [de]
 • oroszn ahoskera
  orosz [hu]
 • lobin ahoskera
  lobi [ind]
 • maithilin ahoskera
  maithili [de]
 • guron ahoskera
  guro [tl]
 • kirundin ahoskera
  kirundi [fr]
 • hopin ahoskera
  hopi [en]